E-mail: vcely@nosalovi.cz

Adresa: náměstí pod Lipami 25, 273 71 Zlonice
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Naše včelí farma navazuje na rodinnou tradici, kterou tvořilo několik generací úspěšných včelařů a současně se snažíme aplikovat nejmodernější metody a pracovní postupy včelařského provozu 21. století.
Městys Zlonice se nachází v zemědělsky exponované oblasti v nadmořské výšce 240 m n. m. v jihozápadní části Dolnooharské tabule. Zájmové území má mírně členitý reliéf typu plošiny s průměrnou nadmořskou výškou 260 m n. m., které se ve východní části zvažuje k údolí Vltavy. Na západ od Zlonic se nachází poměrně rozsáhlé zalesněné území přírodního parku Džbán s průměrnou nadmořskou výškou 380 m n. m. Toto území je zařazeno do agroklimatické oblasti poměrně teplé, převážně suché, s mírnou zimou.
Jak vyplývá z geograficko-klimatických podmínek, zastoupení flóry je poměrně různorodé. Jedná se o oblast s významným zemědělským využitím, ve které se mimo jiné nachází více než 1 000 ha ovocných sadů (višeň, třešeň, jabloň, hrušeň, meruňka), které zaručují možnost pestré a vydatné jarní snůšky a příznivého jarního rozvoje včelstev. Dále jsou zde pěstovány rozsáhlé plochy hmyzosnubných, včelařsky významných zemědělských rostlin. Jedná se především (v chronologickém pořadí dle květu) o: řepku, hořčici, slunečnici, svazenku apod. Dále jsou v našem regionu včelařsky významné porosty akátu trnovníku, lípy a porosty se zdrojem lesní medovice. Z této charakteristiky vyplývá, že je zde možnost produkce převážně medů květových, jak jednodruhových, tak i smíšených a dále produkce tmavých medovicových (lesních) medů.
V naší farmě jednoznačně preferujeme již zmíněný kočovný způsob včelaření na kočovných rámech formou nástavkového včelaření. Technologicky jsme se přiklonili k světově nejpoužívanějšímu systému nízkých nástavků 2/3 Langstroth s ohledem na snadnou manipulaci s nástavky a tím i vysokou efektivitu práce. Nízké nástavky rovněž umožňují produkci velmi žádaných jednodruhových medů.
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one